Table of English - Slovak Words with Pronunciation

#ID English Slovak Say IT!
Hide EN Hide SK
1

and

a

Play
2

a

a

Play
3

to

do

Play
4

in

v

Play
5

is

je

Play
6

you

ty

Play
7

that

že

Play
8

it

to

Play
9

he

on

Play
10

was

bol

Play
11

for

pre

Play
12

on

na

Play
13

are

Play
14

as

ako

Play
15

with

s

Play
16

his

jeho

Play
17

they

oni

Play
18

I

Ja

Play
19

at

o

Play
20

be

byť

Play
21

this

toto

Play
22

have

mať

Play
23

from

od

Play
24

or

alebo

Play
25

one

jeden

Play
26

had

mal

Play
27

by

od

Play
28

word

slovo

Play
29

but

ale

Play
30

not

nie

Play
31

what

čo

Play
32

all

všetko

Play
33

were

boli

Play
34

when

kedy

Play
35

your

tvoj

Play
36

can

môcť

Play
37

said

povedal

Play
38

there

tam

Play
39

use

použitie

Play
40

each

každý

Play
41

which

ktoré

Play
42

she

ona

Play
43

do

robiť

Play
44

how

ako

Play
45

their

ich

Play
46

if

ak

Play
47

will

bude

Play
48

up

hore

Play
49

other

iné

Play
50

about

o

Play
51

out

von

Play
52

many

veľa

Play
53

then

potom

Play
54

them

ich

Play
55

these

títo

Play
56

so

tak

Play
57

some

niektoré

Play
58

her

ju

Play
59

would

by

Play
60

make

urobiť

Play
61

like

Páči

Play
62

him

ho

Play
63

into

do

Play
64

time

čas

Play
65

has

Play
66

look

pozri sa

Play
67

two

dva

Play
68

more

viac

Play
69

write

napíš

Play
70

go

choď

Play
71

see

viď

Play
72

number

číslo

Play
73

no

č

Play
74

way

spôsobom

Play
75

could

mohol

Play
76

people

ľudí

Play
77

my

môj

Play
78

than

než

Play
79

first

najprv

Play
80

water

voda

Play
81

been

Bol

Play
82

call

hovor

Play
83

who

kto

Play
84

oil

olej

Play
85

its

jeho

Play
86

now

teraz

Play
87

find

Nájsť

Play
88

long

dlho

Play
89

down

dole

Play
90

day

deň

Play
91

did

urobil

Play
92

get

dostať

Play
93

come

poď

Play
94

made

vyrobené

Play
95

may

smieť

Play
96

part

časť

Play
97

Hello

Ahoj

Play
98

well

dobre

Play
99

only

iba

Play
100

those

tie

Play
101

tell

povedz

Play
102

one

jeden

Play
103

very

veľmi

Play
104

her

ju

Play
105

even

dokonca

Play
106

back

späť

Play
107

any

akýkoľvek

Play
108

cow

krava

Play
109

herb

bylina

Play
110

mint

mäta

Play
111

chamomile

harmanček

Play
112

sheep

ovce

Play
113

horse

kôň

Play
114

meadow

lúka

Play
115

tree

strom

Play
116

computer

počítač

Play
117

barn

stodola

Play
118

road

cesta

Play
119

town

mesto

Play
120

walk

chodiť

Play
121

family

rodina

Play
122

mountain

vrch

Play
123

out

von

Play
124

go

choď

Play
125

football

futbal

Play
126

meeting

stretnutie

Play
127

car

auto

Play
128

girlfriend

priateľka

Play
129

airport

letisko

Play